top of page

Plus Bahçeşehir Rehberlik Birimi olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz; bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım süreciyle koruyucu ruh sağlığı hizmeti verir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, kurumumuzda öğrencilere sağlıklı Bireysel rehberlik desteği vererek farkındalık kazandırmaya, Eğitsel rehberlik desteği vererek doğru ve planlı çalışma yapmaya, Mesleki rehberlik desteği vererek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendisine en uygun mesleği tercih etmesine yardımcı olmaktadır.

Genel olarak öğrencinin kendisini tanımasını, çevresiyle güvenli, bağımsız, olumlu ilişkiler kurabilmesini, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayıcı, akademik başarı gelişimini destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapar.

öğrenci-stres.jpg

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi sadece sorunlara yönelik değil, gelişim süreçleri ile ilgili birçok konuda tüm öğrencilerimize hizmet verir. Çalışmaları öğrenci merkezli olup aile ve öğretmen iş birliğinin oluşturulması için gerekli ortamı hazırlar.

Plus Bahçeşehir PDR Birimi olarak, sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çünkü, bir öğrencinin eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi en etkili olarak öğrenci-öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabilir.

ÖĞRENCİLERİMİZLE
 • Akademik başarı/ öğrenmeye ilişkin sorunlar

 • Sosyal uyum

 • Sınav kaygısı ile baş edebilme becerisi

 • Öfke kontrolü/ çatışma çözme becerileri

 • Psikolojik sorunlar, bireysel psikolojik danışma hizmeti

 • Eğitsel rehberlik desteği ile doğru ve etkili ders çalışma

 • Kaygıyı kontrol etme ve işlevsel hale getirme

 • Kendini tanıma ve ifade etme

 • Duygularını tanımlama

 • Davranışsal, duygusal ve bilişsel takip

 • Öz disiplin ve öz güven geliştirme

 • Psikososyal müdahale çalışmaları

 • Problem çözme becerileri

 • Etkin ve verimli çalışma alışkanlıkları kazanma

 • Hedef koyma ve motivasyon

 • Öğrenme stillerini keşfetme gibi konularda bireysel rehberlik çalışmalarını sürdürür.

VELİLERİMİZLE
 • Bireysel görüşmeler

 • Eğitici Seminerler / Konferanslar

 • Bilgilendirme ve yönlendirme

 • Sınav sürecindeki öğrencilerle doğru iletişim izleme ve değerlendirme çalışmaları yapar.

ÖĞRETMENLERİMİZLE
 • Oryantasyon çalışmaları

 • Eğitici seminerler

 • Öğrenci- öğretmen- rehberlik servisi uyumu

 • Öğrenci ile ilgili akademik ve davranışsal açıdan düzenli aralıklarla bireysel görüşmeler yapıyoruz.

bottom of page