top of page

PLUS BAHÇEŞEHİR
KURS MERKEZİ

REHBERLİK BİRİMİ

2023lgsnasil.jpg

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan Merkezi Sınav, sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanmaktadır. 

Merkezi Sınavın geliştirilmesi sürecinde 8. sınıf öğretim programları dikkate alınmaktadır. Öğrenciler, sabah 09.30’da başlayan birinci oturumda sözel bölümde, 11.30’da başlayan ikinci oturumda sayısal bölümde yer alan alt testleri cevaplandırmaktadır. Sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil olmak üzere dört alt test bulunmakta; bu dört alt testte öğrencilere toplam 50 soru sorulmaktadır. Öğrencilere sözel bölümdeki soruları cevaplamak için 75 dakika süre verilmektedir. Sayısal bölümde Matematik ve Fen Bilimleri alt testleri bulunmakta ve bu iki alt testte öğrencilere toplam 40 soru sorulmaktadır. Sayısal bölümde öğrencilere 80 dakika süre verilmektedir.

LGS,  PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen sorulardan oluşmaktadır. LGS’ye çalışırken sadece ders çalışmak ve test çözmek yeterli değildir. Her aday sınav hakkında bilgi sahibi olmalı, kendine uygun LGS çalışma planı oluşturmalı ve hedef odaklı çalışmalıdır. LGS çalışma dönemi devamlılık ve emek isteyen bir dönemdir. Adayların başaracağına inanması gerekmektedir. LGS zamanı yaklaştıkça stres, kaygı ve başaramama korkusu artmaktadır. Bu dönemde sınava girecek adayların çevresinden destek görmesi önemidir. Çevresinden destek gören, anlaşıldığını hisseden adayların kaygı seviyesi azalmakta, sınav başarısı artmaktadır.

LGS'ye Çalışırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

LGS’ye çalışırken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

  • LGS’ye çalışan adaylar, çalışma döneminde kaygı seviyelerini kontrol altında tutmayı öğrenmelidir. Birçok öğrenci sınav heyecanı yaşamaktadır ve bu normal bir durumdur. Fakat bazı adaylar için bu heyecan olumlu sonuçlar, bazı adayla için ise olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Sınav heyecanını olumlu motivasyona dönüştürebilen adaylar bu motivasyonla daha istekli ders çalışabilmektedir. Heyecanı kaygıya dönüşen ve bununla baş edemeyen adayların uzman desteği alması gerekmektedir. Nefes egzersizleri ve spor yapmak kaygı ile baş etmeyi kolaylaştırmaktadır.

  • Sınava girecek adayların zamanlarını iyi yönetmesi gerekmektedir. Çalışma sürecinde zorlanılan dersler sona bırakılmamalıdır. LGS sınavı yaklaştıkça adayların sınav kaygısı artmaktadır. Bu durum ders çalışmayı zorlaştıracağı için zorlanılan, yoğun çalışma gerektiren dersler bu döneme bırakılmamalıdır.

  • Sosyal medya kullanımını kontrol altında tutamayan adayların çalışma dönemleri verimsiz geçmektedir. Cep telefonu, tablet ve bilgisayarların öğrencilerin dikkatini dağıttığı bilinmektedir. Bu nedenle LGS'ye çalışan adaylar sosyal medya kullanımlarını kısıtlamalı, cep telefonu ve tablet gibi teknolojik aletlerin dikkatini dağıtmasına izin vermemelidir. Bu, internetten yararlanılmaması gerektiği anlamına gelmemektedir. Adaylar, internet üzerinden LGS konu anlatım, test çözüm videolarına ve çıkmış sorulara ulaşabilmektedir. Sınava hazırlanan adaylar, interneti sınava yönelik yarar sağlayacak şekilde kullanmalıdır.

  • LGS, öğrencilerin ergenlik dönemine denk gelen bir sınavdır. Ergenlik dönemindeki adaylar için uyku düzeni oldukça önemlidir. Düzensiz uyku başarıyı olumsuz etkilemektedir. LGS'de başarılı olmak isteyen adaylar çalışma döneminde düzenli uyumalıdır.

  • Sınav döneminde sağlıklı beslenilmelidir. Adaylar kendini sınava çalışmaya kaptırıp yemek yemeyi unutmamalı ya da fazla stres nedeniyle sağlıksız beslenmemelidir. Düşük kan şekeri odaklanmayı zorlaştırmaktadır. Sağlıklı beslenen adaylar daha dinç olmakta ve ders çalışırken daha çok verim almaktadır. Dengeli beslenmenin yanında spor yapmak da oldukça yararlıdır. LGS çalışma döneminde uzun saatler ders çalışıp hareketsiz kalmak hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü sonuçlar doğurmaktadır. Dengeli beslenen, spor yapan adayların öğrenme kapasitesi artmakta, sınav sonuçları daha iyi olmaktadır.

  • LGS'ye hazırlanan öğrencilerin stres ve kaygıları artmaktadır. Bu dönemde veliler çocuklarına destek olmalı, olumsuz eleştiriler yerine yapıcı sözler söylemelidir. Ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından desteklenen öğrencilerin çalışma motivasyonları artmaktadır. Bu da LGS'den iyi sonuç elde etmeyi sağlamaktadır.

  • LGS’ye giren adayların sınavda sorumlu oldukları konuları öğrenmesi gerekmektedir. Hangi konuya ne kadar çalışılması gerektiğini planlamalıdır. LGS için oluşturulacak çalışma planı her aday için özel hazırlanmalıdır. Oluşturulacak olan plan, öğrencinin uygulayabileceği bir plan olmalıdır. Öğrenciler kendi yaşam şartlarına uymayan çalışma planını devam ettiremediği için çalışmayı bırakabilmektedir. Başarı için istikrar oldukça önemlidir. Bu nedenle her adayın kendine özel, uygulanabilir bir LGS çalışma planı oluşturması gerekmektedir.

  • LGS’ye 1-2 ay kala deneme çözmeye ağırlık verilmelidir. Deneme çözerken süre tutmaya özen gösterilmelidir. Süre tutarak deneme çözmek LGS’de zamanı daha iyi kontrol etmeyi sağlamaktadır. Deneme çözmek adayları asıl sınava hazırlamaktadır.

  • LGS’ye girmeden önce geçmiş yılların LGS sorularını çözmek oldukça önemlidir. Çıkmış sorular sayesinde LGS soru tipleri öğrenilmektedir.

LGS Sözel Nasıl Çalışılır?

LGS sözel; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerinden oluşmaktadır. LGS sözelde toplam 50 soru yer almaktadır ve bu 50 sorunun 20 tanesi Türkçe sorusudur. Sözel derslerinde ağırlık katsayısı en yüksek olan ders de Türkçe dersidir. LGS Türkçe dersi dil bilgisi, sözcükte anlam, cümlede anlam, söz sanatları, yazım ve noktalama kuralları; parçada anlam, cümlede anam ve anlatım bozuklukları konularından oluşmaktadır. Soru sayısı ve ağırlığı diğer sözel derslerinden daha fazla olan Türkçeye çalışmaya erken başlanmalı, son zamana bırakılmamalıdır.

Sözel derslere çalışırken konular hızlı geçilmemelidir. Zaman zaman bilinen konular çalışılıyormuş, zaman kaybediliyormuş gibi hissedilebilmektedir. Konular derinlemesine okunmalıdır. Bu sayede yeni bilgiler öğrenilebilmekte ve bilinen bilgiler de pekiştirilmektedir. Sözel derslerde başarılı olmak için okuma yapılmalıdır. Konu çalışırken önemli yerlerin altının çizilmesi, kısa notlar alınması önemlidir. Bu notlar ve altı çizili yerler tekrarlar esnasında öğrencilere kolaylık sağlamaktadır. Konu çalışması bittikten sonra akılda kalanları bir deftere not etmek ve nottaki bilgileri kitaptaki bilgilerle karşılaştırmak gerekmektedir. Bu yöntem sayesinde bilgilerin ne kadarının öğrenildiği tespit edilmektedir.

LGS sözel çalışan adaylar, ders çalışmayı keyif alacakları bir hale dönüştürmelidir. Ders çalışmak için kesin şartları olmayan, ders çalışmayı eğlenceli hale getirebilen, otobüste veya yatağınızda uzanırken bile konu tekrarı yapabilen adaylar sınava daha iyi hazırlanmaktadır. Ders çalışırken teknolojiden yararlanılmalıdır. Öğrenilen bilgileri telefona not etmek, ses kaydı yapmak, internetten ders ve soru çözüm videoları izlemek gibi yöntemler çalışmayı hızlandırmaktadır.

LGS sözel çalışan adaylar ezber gerektiren konularla karşılaşmaktadır. Her adayın ezber yeteneği aynı değildir. Kimi aday kolay ezber yapabilirken kimi aday ezber yapmakta zorlanmaktadır. Ezber yapma konusunda zorlanan adaylar kodlama sistemlerini kullanmalıdır. Kodlama yaparak bilgileri daha kolay ezberlemek mümkündür. LGS çalışma döneminde önemli olan her adayın kendine uygun çalışma yöntemlerini belirlemesi, zamanını doğru kullanması ve ilgisini kalıcı hale getirmesidir.

LGS sözel konularını bitiren adaylar test çözümüne ağırlık vermelidir. Sözel çalışırken alınacak kitaplar öğretmenlerin, uzmanların önerdiği kitaplar olmalıdır. LGS'ye 1-2 ay kala da deneme çözmeye ağırlık verilmelidir. Sınavdan önce çözülecek sorular adayların soru tarzlarını öğrenmesini ve sınava hazır olmasını sağlamaktadır.

LGS Sözel Hangi Kaynaklardan Çalışılmalıdır?

LGS sözel çalışırken kullanılabilecek 10 kaynak aşağıda listelenmiştir.

LGS Matematik Nasıl Çalışılır?

Plus Bahçeşehir Kurs Merkezi olarak da öğrenci ve velilerimizden gelen soruların başında LGS Matematik alanına nasıl çalışılması gerektiğidir.

LGS’de adayların karşısına 20 adet matematik sorusu çıkmaktadır. Matematik sorularının sınav puanına katsayısı yüksektir. Çarpanlar ve katlar, kareköklü ifadeler, basit olayların olma olasılığı, veri analizi, üslü ifadeler, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, eşitsizlikler, üçgenler, eşlik ve benzerlik, doğrusal denklemler, geometrik cisimler ve dönüşüm geometrisi konularından oluşan LGS matematik çalışmaya erkenden başlanmalı, son zamana bırakılmamalıdır.

LGS matematik çalışırken soru çözümüne geçmek için acele edilmemelidir. Sınav için matematik çalışırken yeni nesil sorular çözmek önemlidir fakat soru çözümü öncesinde konu çalışması yapılmalıdır. Konu anlatım kitapları ve videoları sayesinde konu çalışmak kolaylaşmıştır. Özel ders veya kurslar aracılığıyla konu çalışmak da mümkündür. Konu çalışmadan soru çözümüne geçen adaylar soruları yapamamaktadır. Bu da LGS matematik çalışma motivasyonunu düşürmektedir. Konu çalışıp kazanım kavrama testleri çözdükten sonra yeni nesil soru çözümüne geçmek gerekmektedir. Çözülen soruların zorluk seviyesi de zamanla artırılmalıdır. LGS Matematik için soru çözümü yaparken zorlanılan sorulara ağırlık vermek gerekmektedir. Başarıya ulaşmanın yolu zorlanılan soruların üstüne gitmekten geçmektedir. Çözülemeyen LGS matematik soruları öğretmenlere sorulmalıdır. Çözülen soru sayısı günbegün artırılmalı ve not edilmelidir. LGS'ye kısa süre kaldığında da deneme çözmeye ağırlık verilmelidir. LGS'de zamanını doğru yönetebilen adaylar rakiplerinin önüne geçmektedir. Matematik denemesi çözerken süre tutmak önemlidir. Süre tutarak deneme çözmek adayların kendi hızını görmesini, zamanla artırabilmesini ve sınava hazırlanmasını sağlamaktadır. LGS matematikte yer alan matematik sorularının birçoğu geometrik şekiller içermektedir. Bu nedenle şekilli sorulara önem vermek gerekmektedir.

LGS matematik sorularında başarılı olmak isteyen adaylar kitap okumalıdır. Kitap okumanın sadece sözel derslere yararı olduğu düşüncesi yanlıştır. Kitap okumak stres seviyesini azalttığı ve anlama kabiliyetini geliştirdiği için LGS matematik için de önemlidir. Her gün 20-30 sayfa kitap okuyan adayların matematik sorularındaki başarısının arttığı gözlemlenmiştir. Kitap okumanın özellikle de LGS matematik yeni nesil soru çözümlerinde adayların işini kolaylaştırdığı görülmüştür. LGS matematik için çalışma kaynağı alırken öğretmenlerin, uzmanların önerileri dinlenmeli ve farklı yayınların kitapları alınmalıdır. Farklı yayınların sorularını çözmek soru tarzlarını öğrenmeyi sağlamakta, sınav başarısını artırmaktadır.

LGS Sayısal Hangi Kaynaklardan Çalışılmalıdır?

LGS sayısal çalışırken kullanılabilecek 10 kaynak aşağıda listelenmiştir.

LGS İngilizce Nasıl Çalışılır?

LGS İngilizce; Friendship, Teen Life, In The Kitchen, On The Phone, The Internet, Adventures, Tourism, Chores, Science ve Natural Forces konularından oluşmaktadır. LGS'de ayırt edici derslerden biri olan İngilizceye çalışmak için geç kalınmamalı, sınav hazırlık sürecinde düzenli bir şekilde çalışılmalıdır.

LGS İngilizce sorularında başarılı olmak için düzenli çalışmak oldukça önemlidir. İngilizce çalışan öğrencilerin en çok zorlandığı konuların başında gramer konuları gelmektedir. İngilizce sorularında başarılı olmak için dil yapısını, kurallarını ve kalıplarını iyi bir şekilde öğrenmek gerekmektedir. Gramer konularına çalışmayan adayların LGS İngilizce sorularında iyi net yapması oldukça zordur.

LGS İngilizce çalışan öğrencilerin karşısına anlamını bilmediği birçok kelime çıkmaktadır. Ders çalışırken, kitap okurken karşılaşılan ve anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamlarının öğrenilmesi ve kelimelerin not edilmesi sınav için yararlıdır. Kelime ezberlemek LGS İngilizce soruları için olmazsa olmazdır. Bazı soruların sadece bir kelime bilinmediği için tam anlaşılamadığı ve doğru cevaba ulaşılamadığı olmaktadır. Öğrenciler, ders kitabında yer alan ünitelerin tamamındaki kelimelere çalışmalıdır. Kelime ezberi yapmanın birçok farklı yöntemi vardır. Her öğrenci kendine uygun ezber yöntemini seçmelidir. Biten her üniteden sonra o ünitenin kelimelerini kağıda yazıp İngilizce kelime kutusuna atmak ve sonradan vakit buldukça bu kutudan kağıt çekip kelime öğrenmeye çalışma yöntemi en ünlü kelime ezberleme yöntemlerinden biridir.

LGS İngilizce sınavında adaylar diyalog tamamlama, görsel yorumlama, karşılaştırma yapma ve cümleleri sıralama gibi soru çeşitlerinden oluşan yeni nesil sorularla karşılaşmaktadır. Bu sorular okuma ve anlam bilgisine dayalı, görsel yorumlamayı gerektiren sorulardır. Yeni nesil İngilizce sorularında başarılı olmak için çalışma döneminde öğretmenlerin, uzmanların önerdiği kaynaklar edinilmeli ve bol bol LGS İngilizce yeni nesil sorular çözülmelidir.

LGS İngilizce Hangi Kaynaklardan Çalışılmalıdır?

LGS İngilizce çalışırken kullanılabilecek 10 kaynak aşağıda listelenmiştir.

LGS Fen Bilimleri Nasıl Çalışılır?

LGS Fen Bilimleri; Mevsimler ve İklim, DNA ve Genetik Kod, Basınç, Madde ve Endüstri, Basit Makineler, Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi, Hücre Bölünmesi ve Kalıtım, Işığın Kırılması ve Ses konularından oluşmaktadır. Toplam 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri dersinin sınav puanına katsayısı yüksektir. Bu nedenle LGS çalışma döneminde erkenden fen bilimleri çalışmaya başlamak gerekmektedir.

LGS Fen Bilimleri çalışan öğrencilerin konuların mantığını kavraması ve analiz etmesi gerekmektedir. Fen bilimleri birbiri ile bağlantılı konulardan oluşan bir derstir. Bu nedenle LGS Fen Bilimleri çalışırken düzenli bir plan izlemek gerekmektedir. Öğrenilen bilgilerin kalıcı olması için mantığının kavranması gerekmektedir. LGS Fen Bilimleri konuları günlük hayatta gerçekleşen olaylarla ilişkilidir. Bilgileri yaşamdaki karşılıklarıyla ilişkilendirerek öğrenmek kalıcılığını artırmaktadır.

LGS Fen bilimlerinde adaylara yeni nesil sorular sorulmaktadır. Bu yeni nesil sorular öğrencinin bilgilerini mantığı ile yorumlayabilmesini bekleyen sorulardır. Yeni nesil fen bilimleri sorularına adapte olmak için bol bol test çözülmelidir. Test çözmek için alınacak kaynaklar uzmanların önerdiği, kaliteli kaynaklar olmalıdır.  LGS Fen Bilimleri çıkmış soruların çözülmesi de sınav sonucunu olumlu etkileyecektir. Çıkmış soruları çözen adaylar LGS soru tarzını öğrenmektedir.

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nasıl Çalışılır?

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük; Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar, Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye, Demokratikleşme Çabaları, Atatürk Dönemi Dış Politika ve Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası konularından oluşmaktadır. LGS'de ayırt edici derslerden biri olan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük çalışmak için geç kalınmamalı, sınav hazırlık döneminde düzenli bir şekilde çalışılmalıdır.

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine çalışırken not almak çok önemlidir. Not alarak çalışmak verimliliği artırmaktadır. Öğrenilen konuların unutulmaması ve tekrarlar esnasında kolayca hatırlanması için tutulan ders notlarına ihtiyaç duyulmaktadır. LGS İnkılap Tarihi dersi birçok konudan oluşmaktadır. Bu nedenle konulara çalışırken mutlaka konu özetleri okunmalıdır. İnternetten konu anlatım videoları izlemek de birçok adayın verim aldığı çalışma yöntemlerinden biridir. LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konu çalışması yapıldıktan sonra test çözümüne geçilmelidir. Konu çalışmadan direkt soru çözmeye çalışan adaylar, soruları çözemedikçe moralleri bozulacağı için çalışma isteğini kaybedecektir. Bu nedenle soru çözmeden önce konular öğrenilmelidir. LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konularının iyi öğrenilmesi için bilgileri başkalarına anlatma veya kendi kendine sesli tekrar yöntemleri kullanılabilmektedir.

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük çalışan her öğrenci kendi öğrenme stiline uygun ders çalışma yöntemini belirlemelidir. Dinleme, yazma, görme odaklı birçok öğrenme yöntemi vardır. Öğrenilen bilgilerin kalıcı olması için hikayeleştirme yoluna gidilebilmektedir. Konuları hikayeleştirme, bilgilerin kalıcı olmasını sağlamaktadır. Çalışılan konularla ilgili belgesel ve film izlemek de yararlıdır. İzlenecek belgesel ve filmler uzmanların onayladığı, gerçek bilgiler içeren yapımlar olmalıdır.

LGS Din Kültürü Nasıl Çalışılır?

LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi; Kader İnancı, Zekat ve Sadaka, Din ve Hayat, Hz. Muhammed'in Örnekliği, Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri konularından oluşmaktadır. LGS'de iyi bir sonuç elde etmek isteyen adaylar sınav hazırlık sürecinde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi konularına çalışmayı göz ardı etmemelidir.

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konularını okulda öğrenmek, LGS çalışma döneminde öğrencilere zaman kazandırmaktadır. Sınava çalışan öğrenciler, okulda ders görürken öğretmenlerin söylediği bilgileri not almalıdır. Tekrar yaparken kendi cümleleri ile tuttuğu notları okuyan öğrenciler bilgileri daha kolay hatırlamaktadır. Bilgi temelli bir ders olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi birçok kavramdan, paragraf ve yoruma dayalı sorulardan oluşmaktadır. Bu yeni nesil LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde başarılı olmak için sınavın tarzına uygun sorular çözülmeli ve soru çözerken süre tutarak sınav pratiği yapılmalıdır.

LGS'ye Kaç Ay Çalışılmalıdır?

LGS’ye kaç ay çalışılması gerektiği sınava girecek öğrencinin bilgi birikimi ve ders çalışmaya ayırabileceği süreye göre farklılık göstermektedir. Uzun saatler ders çalışabilen, 8. sınıfa kadar düzenli ders çalışmış olan adaylar sınava daha kısa sürede hazırlanmaktadır. Fakat ders çalışmaya fazla zaman ayırmayan, 8. sınıfa kadar çok fazla ders çalışmamış olan öğrenciler LGS’ye daha uzun sürede hazırlanmaktadır. Bu, 8. sınıfa kadar fazla ders çalışmamış olan adayları karamsarlığa düşürmemelidir. Ders çalışmaya 8. sınıfta başlayan fakat düzenli ders çalışan, emek veren ve başarılı olacağına inanarak LGS için azimle çaba gösteren adaylar sınavdan olumlu sonuçlar elde edebilmekte, istedikleri liseyi kazanabilmektedir.

LGS'ye Hazırlanırken Günde Kaç Soru Çözülmelidir?

LGS'ye hazırlanan öğrenciler her gün en az LGS'de karşılaşacağı kadar yani 90 soru çözmelidir. Çözülen soru sayısı zamanla artırılmalıdır. Konu çalışmayı bitirmiş, tüm konuları öğrenmiş olan adaylar soru çözümüne daha fazla vakit ayırabilmektedir. Bu adayların günde 180 – 240 arasında soru çözmesi gerekmektedir. Konu çalışmasını bitirmemiş olan öğrenciler soru çözmeye geçmek için acele etmemelidir. Adaylar bir yandan konu eksiklerini tamamlarken, bir yandan da çalıştıkları konuların sorularını çözmelidir. Soru çözümünü konu çalışması ile beraber yürüten öğrenciler, günde 60 – 100 arasında soru çözmelidir. Soru çözerken kullanılan kaynakların kaliteli olması, yeni nesil LGS soruları içermesine özen gösterilmelidir. Alınacak deneme ve soru bankaları öğretmenlerin tavsiyeleri doğrultusunda seçilmelidir. Soru çözerken zorlanılan dersler bırakılıp çözülebilen derslere yönelmek yanlıştır. Bu öğrencilerin eksiklerini görmelerini engellemektedir. Soru çözümünde amaç başarıyı artırmaktır. Bu nedenle öğrenciler zorlandıkları derslere yönelik soru çözümüne ağırlık vermelidir.

LGS'ye Çalışırken Çıkmış Soruları Çözmek Gerekir mi?

LGS’ye çalışırken çıkmış soruları çözmek gerekmektedir. LGS birçok öğrencinin önemsediği bir sınavdır ve sınavda başarılı olabilmek için yapılması gereken ilk şey sınav hakkında bilgi edinmektir. Sınav hakkında bilgi edinen ve bu bilgiler doğrultusunda çalışma planı hazırlayan öğrenciler, LGS'de başarılı olmaktadır. Çıkmış soruları çözmek sınav müfredatında yer alan konuları öğrenme, sınav soru tarzını anlama ve doğru bir çalışma planı hazırlamayı sağlamaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı adayların sınava hazır olmasını sağlayan LGS çıkmış sorular çözülmelidir. LGS çıkmış sorulara hem çeşitli yayınların kitaplarından hem de internet üzerinden ulaşmak mümkündür.

LGS Öğrencisi Kitap Okumalı mıdır?

LGS öğrencisi kitap okumalıdır. LGS’de derece yapmış adaylar başarılarında kitap okumanın büyük katkısı olduğunu söylemektedir. Kitap okumak öğrencilerin stres atmasını sağlamakta, çalışma dönemini daha verimli geçirmesini sağlamaktadır. LGS’de adaylar anlama, yorumlama ve ilişki kurabilme becerilerini ölçen sorularla karşılaşmaktadır. Kitap okumak da hızlı okuma, okuduğunu anlama ve metinler arası ilişki kurabilme becerilerini geliştirdiği için sınav başarısını artırmaktadır.

LGS öğrencisinin okuyabileceği üç kitap aşağıda listelenmiştir.

bottom of page