top of page
CEVAP1.jpg

 

İlk bakışta imkansız gibi gelebilir.Çünkü zihnimizde beliren karenin her kenarı bir kibrit çöpü uzunluğundadır. Oysa buradaki karede böyle bir koşul aranmıyor.
Bu ilginç sorunun çözümü için zihnimizin çoktan biçimlenmiş olduğu kalıpların dışına çıkmak gerek.
İşte çözüm : Kibritlerin fosforsuz uçları kareyi oluşturur.

bottom of page