top of page

PLUS BAHÇEŞEHİR KURS MERKEZİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Plus Bahçeşehir Kurs Merkezimizde öğrencilerimizin akademik ve psikolojik gelişimlerini ve öğrenme süreçlerini yakından takip ediyoruz. Bilgi, anlama, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve becerileri bilimsel tekniklerle, objektif olarak inceliyoruz.. 

Hızlı okuma, hızlı soru çözme ve zamanı dikkatli kullanma, dikkat geliştirme, hafıza geliştirme teknikleri ve moral – motivasyon amaçlı programlar Rehberlik Servisi tarafından organize edilir. Rehberlik servislerimiz tercih danışmanlığı da yaparak kariyer planlamada öğrencilerimize yardımcı olmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerimizde öğrencilerimize; kendi yeteneklerini tanımaları ve geliştirmeleri, çevreleriyle uyumlu yaşamaları, planlı ve verimli ders çalışmaları, sınav kaygısı vb. problemlerini aşabilmeleri ve doğru kariyer planlaması için rehberlik hizmeti verilir. Bu amaçla sınıflara rehberlik dersleri yapıldığı gibi, bireysel görüşmeler de yapılmaktadır. Rehberlik Servislerimizde, Bireyi Tanıma Teknikleri olarak uyguladığımız test ve envanterlerden bazıları,

Mesleki Yönelim Envanteri

Akademik Benlik Kavramı

Problem Tanıma Envanteri

Sınav Kaygısı Envanteri

Çalışma Davranışı Örneği

bottom of page